Ik wil een kind, maar weet ik wel wat ik wil?


Een kind nemen (krijgen) is een van de belangrijkste ervaringen in je leven. Als u een makkelijk leven wilt, neem er dan geen, Men moet zich realiseren dat het een beslissing voor je verdere leven is. Meestal komt de wens van een kind van de vrouw. De mannen hoeven niet zo nodig, zij moeten dan de aandacht van de vrouw met het kind delen en dat is geen prettig vooruitzicht. Overleg eerst goed met de partner voor u de beslissing neemt. Bij 1000 vrouwen, die een kind hadden van 2 jaar, werd naar de ervaringen gevraagd. Nagenoeg iedereen was van mening dat het een veel zwaardere opgave was dan verwacht. Het kind vraagt voortdurend aandacht en komt pas tot rust als het in bed ligt. Vooral jonge moeders hebben zich hierop verkeken en sommige raakten volkomen in stress, Dit geeft al aan dat men de beslissing meer gevoelsmatig dan verstandelijk benadert en dat de voorlichting hierover minimaal is. “Hoe kom je erachter of je wel instaat bent om deze verantwoordelijkheid aan te kunnen”. Ga de confrontatie met uzelf aan door de volgende stap te nemen: ga eens voor de spiegel zitten en kijk naar jezelf en praat. In het begin zie je een masker van jezelf, omdat ieder mens in de spiegel ziet wat hij zien wil. Denk aan de volgende vragen: heb ik genoeg liefde om een kind 20 jaar en langer te begeleiden? Ben ik egoïstisch genoeg om mezelf niet volledig weg te cijferen, zodat een kind niet over mij heen kan lopen? Hoe is mijn eigen houding ten opzichte van mijn ouders geweest? Geef eerlijk antwoord op de vragen over je eigen karakter en over de houding ten opzichte van je partner. Consequent zijn is het belangrijkste bij de opvoeding van een kind. Hoe ga ik daar mee om? Ben ik in staat voet bij stuk te houden als het kind blijft aandringen? Komen de opvattingen van mijn partner en mij overeen? Als er conflicten komen met de partner wat gaat u dan doen? Ongeveer een van de drie huwelijken worden na verloop van tijd ontbonden. Gaat u de kinderen gebruiken om wraak op uw partner te nemen? Als u dat laatste wilt doen moet u geen kinderen nemen, want dat veroorzaakt blijvende schade aan het kind. Meer dan 40 % van de ouders heeft na de scheiding geen contact meer met zijn kinderen en dat is een ongezonde situatie voor iedereen. Na verloop van tijd valt het masker af en gaat u zich ontspannen, het kan wel even duren voor u volledig ontspannen bent. Door jezelf van dit soort indringende vragen te stelten, zul je steeds eerlijker tegen jezelf worden en dat is al een enorme ervaring. U zult eigenschappen ontdekken die u weggestopt heeft, omdat ze vaak niet plezierig zijn om aan toe te geven. Als u dit proces meerdere malen herhaalt, zult u verbaasd staan over uzelf. Ieder mens heeft de neiging om problemen, waar men geen oplossing voor weet, te ontkennen en weg te stoppen, Juist deze weggestopte problemen kunnen de meeste moeilijkheden veroorzaken bij het opvoeden van een kind,

Zorg eerst dat je je eigen problemen onder controle hebt, want u krijgt er met een kind enorm veel bij. Het wordt een aaneenschakeling van problemen die opgelost moeten worden en dat duurt uw hele verdere leven zo. Kleine kinderen, kleine zorgen. Grote kinderen, grote zorgen. En dit alles begint al met de zwangerschap¼

Wat gebeurt er tijdens de zwangerschap?

In de zwangerschap verandert bij de vrouw de stofwisseling om te zorgen dat het kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Niet alleen de stofwisseling past zich aan, ook de hartslag, temperatuur enzovoort ondergaan veranderingen om het kind gezond op de wereld te brengen. Voorkom stress. Door stress wordt dit proces namelijk verstoord, er ontstaan dan stoffen in het lichaam van de vrouw die het kind schaden in zijn ontwikkeling, o.a. de groei van lever, nieren en alvleesklier. Deze organen zijn mede bepalend voor de gezondheid en de levensduur van een mens. Stress tijdens de zwangerschap wordt ook gezien als een van de belangrijkste oorzaken van ADHD (moeilijk opvoedbare kinderen) Als daaropvolgend een slechte opvoeding of een ongezonde levensstijl komt, wordt de kans nog groter dat het kind grote problemen krijgt. Stress tijdens de zwangerschap is ook een van de belangrijkste oorzaken van hersenaandoeningen bij een kind. Tijdens de zwangerschap kan er nog veel meer misgaan, vooral als de zwangere vrouw gebruik maakt van genotsmiddelen zoals alcohol, drugs en roken. Moeders maken zich dan schuldig aan zware mishandeling en kunnen het kind een achterstand bezorgen van wel 2 maanden. Er is geconstateerd, dat het ongeboren kind een verhoogde, negatieve activiteit heeft na het gebruik van genotsmiddelen door de moeder. Er worden kinderen geboren met verslavingsverschijnselen van nicotine, alcohol en drugs. Een in deze periode opgelopen achterstand is nooit meer in te halen en geeft het kind een slechte start. Een van de hoofdoorzaken van wiegendood blijkt roken tijdens en na de zwangerschap te zijn. Ook het gebruik van medicijnen moet zoveel mogelijk vermeden worden, zij hebben altijd een nadelige bijwerking en u dient in overleg met uw arts het gebruik zoveel mogelijk te beperken. Hoe ernstig het kan zijn is pas in Amerika aangetoond, daar is een 24-jarige vrouw veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf omdat haar kind was overleden ten gevolge van drugsgebruik tijdens de zwangerschap.

De moderne mens heeft er echter nog een probleem bij gekregen. Voor de 20ste eeuw ging je gewoon dood als je ziek werd, nu blijf je door allerlei trucjes in leven. Onvruchtbaarheid is ook geen groot probleem meer, vaak is er een oplossing voor. Voor het individu is dit een zegen, maar de mensheid heeft er een groot probleem bij. Ook u kunt daar mee te maken krijgen, want u weet nooit met wie uw zoon of dochter later thuiskomt. Zorg voor een optimale conditie voor u en het kind, ter bescherming van de komende generaties waar u mede verantwoordelijk voor bent.

Tijdens de zwangerschap is de buitenwereld al van grote invloed. Het kind hoort stemmen en muziek, deze behoren rust en kalmte uit te stralen en zulten een positieve uitwerking hebben op het kind. Een kind dat geboren wordt, heeft in zijn genen de erfenis van zijn voorgeslacht. U kent de familie van beide kanten, dus u weet wat u te wachten staat. Overleg met uw partner welke oplossingen u vroeger had bij uw beide eigen problemen als kind, deze kunnen u helpen bij de opvoeding.

Na de geboorte

Na de geboorte is het kind volkomen hulpeloos en geheel afhankelijk van de buitenwereld. Het moet zelfs geholpen worden met de eerste keer drinken. De genen bepalen alleen de basis voor zijn karakter, die hij van zijn ouders meegekregen heeft. Het gedrag van een kind wordt door de begeleiding van ouders en omgeving bepaald, hierin zijn vooral de eerste vier jaren van groot belang. Alles wat het kind gaat doen, leert het door te kijken naar zijn omgeving.

Kinderen hebben een extra zintuig om de zwakte van de ouders te weten en zijn in staat daar uitgebreid gebruik van te maken. Denk er om, criminelen worden niet geboren maar gemaakt, uw invloed is van doorslaggevend belang bij de vorming van het karakter. Een verkeerde beslissing bij de opvoeding kost maanden om die te herstellen. U kunt dit vergelijken met het breken van een arm, het gebeurt in een deel van een seconde, maar het duurt maanden voor het hersteld is. Bij het opvoeden van het kind is dat hetzelfde, met nog een extra probleem. Een kind dat een gebroken arm heeft, is daar voorzichtig mee en zal wel uitkijken. Ouders zijn geneigd nog een conflict te vermijden en gaan eerder toegeven en vervolgens heeft het kind gewonnen. Men heeft gezagsverlies en dit moet ten alle tijden voorkomen worden.

Ontwikkeling van de hersenen.

De menselijke hersenen bestaan uit twee delen, een linker- en een rechterhelft. Bij de geboorte heeft een kind 23% van zijn hersenen. Het duurt tot zijn 23ste jaar tot deze volledig volgroeid zijn. De hersenen blijven zich ontwikkelen en het duurt tot ongeveer het 40ste jaar voor deze volledig ontwikkeld kunnen zijn. De hersenen groeien door middel van celdeling, het aantal hersencellen loopt in de miljarden. Het menselijk lichaam wordt gestuurd door de hersenen. Kleine storingen kunnen grote gevolgen hebben, maar deze storingen worden vaak door de hersenen zelf weer hersteld. Genotsmiddelen verstoren de gezonde ontwikkeling van de hersenen en kunnen blijvende schade aanbrengen. Vooral bij alcohol sterven cellen af, waardoor deze zich niet meer kunnen delen en daardoor ontstaan er enorme tekorten. Het hoeft geen betoog dat het grote schade toebrengt aan het menselijk functioneren.

Voor de geboorte heeft een meisje meer verbindingen tussen de linker- en rechterhersenhelft dan een jongetje. Hierdoor ontwikkelt zich bij de meisjes al snel een betere en fijnere motoriek. Ook het sociale gedrag is beter ontwikkeld en dat blijft ook bij de volwassen vrouwen zo. Een meisje zal tot ongeveer haar 12e jaar voorlopen op jongens. Meisjes denken meestal beter na over de eventuele gevolgen van hun handelen. Jongens gaan veel ondoordachter te werk en dit is op latere leeftijd ook duidelijk merkbaar. Jongens reageren veel meer impulsief, met het gevolg dat ze veel vaker ongelukken krijgen. Van alle dodelijke ongevallen komt 40 % voor rekening van het mannelijk geslacht tot 25 jaar. Ook de meeste rellen, vernielingen, misdaad enzovoort komen voor rekening van hen. Als ouders zijn de hebt u wel degelijk invloed, door hem te stimuleren beter te denken voordat hij handelt. Stoer gedrag is ten allen tijden dom. Opvallend is dat er in de sociaal zwakkere klassen het aantal ernstige ongevallen aanmerkelijk hoger ligt dan in de groepen met een hogere opleiding. Ontspoorde kinderen komen in alle gelederen van de samenleving voor, maar ook hier is het aantal in de sociaal zwakkere klassen veel hoger. Ieder kind ziet zijn ouders als voorbeeld en zal hen op alle manieren proberen te imiteren. Uw gedragingen zoals te hard rijden, door roodlicht rijden enzovoorts worden door het kind gezien en zullen zijn gedrag bijvoorbeeld in het verkeer beïnvloeden. Houdt u dus aan de regels, dat is voor beide veiliger. Als er problemen ontstaan, zult u eerst bij uzelf te raden moeten gaan, hoe gedraag ik mij. Een kind voelt feilloos uw onzekerheid aan en zal daar gebruik van maken om u te manipuleren.

Verhouding binnen het gezin.

Vlak na de geboorte is een kind volledig op de moeder gericht. De moeder geeft hem voeding en warmte, het hoeft niet aangeleerd te worden. De hulpeloosheid van het kind roept bij de moeder het verzorgingsinstinct op, waardoor een hele sterke band ontstaat. In de beginperiode hoort dit ook zo te zijn. Na korte tijd zal het kind het gezicht van de moeder herkennen. Dan ontstaat er een situatie dat het niet alleen meer eten is dat het krijgt, maar het wordt ook de persoon die vertrouwen geeft. Het duurt maanden voordat het kind ook de andere gezinsleden en familie gaat herkennen en accepteren, Door middel van een schematische benadering zullen we deze ontwikkeling proberen weer te geven. Stelt u zich voor: een kanaal met daar over een aantal bruggen. Bij het begin van het kanaal staan moeder en kind aan de ene kant en de vader en alle andere leden van het gezin aan de andere kant. Iedereen loopt langzaam maar zeker richting het einde van het kanaal en bij iedere brug wordt even stil gehouden. Bij een gezonde ontwikkeling van het kind zal hij of zij iedere keer een eindje de brug oplopen richting de andere familieleden. De eerste keer maar een klein stukje, maar als de moeder het kind voldoende zelfvertrouwen geeft, zal het kind bij iedere volgende brug dichterbij de andere familieleden komen. Het is de bedoeling dat het kind zo snel mogelijk aan de andere kant van het kanaal komt, maar het zal de eerste tijd snel weer terug gaan naar de veilige kant van de moeder. De moeder moet het kind stimuleren om langere tijd naar de andere kant te gaan, anders gaat het kind veel te veel gefixeerd raken op de moeder. Waardoor hij in zijn latere leven moeilijk contacten zou leggen met andere mensen. Een duidelijke aandrang van de moeder door het kind wat afstand te laten nemen van haar is van heel groot belang voor het ontwikkelen van zijn zelfstandigheid. Iedereen kent wel de voorbeelden van een veel te grote hechting van moeder en kind.

De mens is het meest seksueel gerichte wezen op aarde. In de genen zitten de verschillen, maar hij zal deze pas bewust ervaren als de moeder hem het vrouwelijke deel leert en de vader het mannelijke. Man en vrouw hebben duidelijk een andere benadering van seksualiteit. Dit laatste geeft aan dat het kind kennis moet maken met beide. Storingen in seksueel gedrag zijn meestal een gevolg van problemen die hieruit voortvloeien. Bekend zijn de gevallen waarin beide seksen gescheiden leven waardoor er homoseksuele relaties kunnen ontstaan, zoals in gevangenissen, het leger, kinderhuizen enzovoorts. Op het moment dat het andere geslacht weer in zicht komt verdwijnen deze relaties weer. Door moeilijke verhoudingen in het gezin kan een isolatie ontstaan, waardoor het kind geen contacten kan leggen met de  sekse en deze zijn dan meestal van blijvende aard.

De wetenschap van de kinesica (lichaamstaal)

Sinds kort is dit een wetenschap, wat eigenlijk verwonderlijk is, omdat er in de kunst zoals schilderen en toneelspel al duizenden jaren gebruikt wordt gemaakt van lichaamstaal. Bij de hiërogliefen van de Egyptenaren kan men de symbolische waarde van de houdingen al duidelijk waarnemen. Zonder woorden is men in staat om situaties weer te geven. Zonder het te weten zijn er zeer veel uitingen van deze lichaamstaal die u bekend voorkomen. Iemand die met zijn hoofd schudt, geeft aan dat hij het er niet mee eens is. Iemand die zijn hoofd op en neer beweegt geeft aan dat hij het er wel mee eens is. Toch zijn deze symbolen niet in elke cultuur hetzelfde. In sommige streken van India betekent met je hoofd schudden ‘ja’, en je hoofd op en neer bewegen ‘nee’. Er zijn nog zeer veel andere voorbeelden. Men moet dus wel degelijk rekening houden met de cultuur waaruit de mensen komen. Het is raadzaam om u in deze materie te verdiepen. Want een mens kan met zijn mond liegen, maar zijn lichaamstaal spreekt bijna altijd de waarheid. Let dus goed op, want u kunt zeer veel zien aan de houding en bewegingen van een mens. Een kind dat pas kan staan, staat altijd kaarsrecht op, anders valt het om. Iedere verandering in deze houding is voor u een signaal om alert te zijn, bijvoorbeeld een kind dat veel naar beneden kijkt, reageert verkeerd op uw handelen en verbergt iets. U kunt altijd zien of uw kind de waarheid spreekt, door te letten op de lichaamstaal.

Als een kind u niet aankijkt of zich omdraait als u iets tegen hem zegt, dan is er iets aan de hand. Soms is het heel duidelijk. Als iemand u een verhaal vertelt wat niet waar is, schudt hij vaak nee met zijn hoofd en weet u dat hij liegt. Lachen en huilen staan als uiting van gevoelens erg dicht bij elkaar, de uitdrukking huilen van het lachen duidt hier al op. Toch zult u anders reageren op huilen dan op lachen en dat is ook de bedoeling. Het lachen heeft een aantal functies zoals bij een begroeting, om aan te geven dat men geen verkeerde bedoelingen heeft. De ander weet dan, het is goed, men heeft geen kwaad in de zin. Daarnaast is er het lachen van vreugde die meerdere gradaties heeft, van een grijns tot schaterlach. Iedereen kent deze vormen van de stemmingen van de mens, maar niet elk mens reageert hetzelfde. Bij de opvoeding is het van essentieel belang deze uitingen van emoties in de gaten te houden. De mond geeft in het algemeen de stemming van een kind aan. Bij een jong kind is de mond recht, als een streepje. Wanneer hij ontevreden is, gaan zijn mondhoeken naar beneden, waardoor de zenuwen, die aan de uiteinden van de mond zitten een negatieve prikkelingen naar de hersenen geven, hierdoor wordt het kind steeds humeurig. En andersom, heeft het kind plezier dan gaan de mondhoeken naar boven en stimuleren de zenuwen de hersenen die dan een vreugdehormoon produceren. Dat klinkt ongeloofwaardig, maar u kunt het zelf controleren door voor de spiegel te gaan staan en uw mondhoeken naar boven te trekken. U zult merken dat u zich na korte tijd veel beter gaat voelen. Verwende kinderen zult u zelden zien lachen, waardoor de mondhoeken naar beneden gaan staan en daar blijven. Bij vrolijke kinderen kunt u de tevens vreugde van het gezicht aflezen,

Het kind

Na dit alles gelezen te hebben, heeft u toch besloten voor een kind te kiezen. De consequenties daarvan gaan we nu op een rij zetten. Een mens is het sterkst ontwikkelde wezen op aarde.

U zelf bent het eindproduct van een miljoenen jaren durende voortplanting, met in een rechte lijn geen ernstige ziekten of genetische afwijkingen, want dan was u er niet geweest. Door de complexiteit kan er zeer veel ontregeld raken, zodat het een wonder is, dat het steeds goed is gegaan. Ieder mens heeft miljarden vijanden die hem letterlijk naar het leven staan. Zijn grootste belager is zijn medemens, maar daarnaast zijn er ziektes die zijn lichaam proberen aan te vallen en te vernietigen. Het leven is een aaneenschakeling van strijd om te overleven. De natuur zelf heeft echter al een aantal voorzorgsmaatregelen genomen. In het vrouwenlichaam hebben zich de eitjes ontwikkeld na aan een ongelooflijk aantal voorwaarden te hebben voldaan. Bij de zaadlozing komen ongeveer 350 miljoen zaadjes vrij, waarmee 1 tot hooguit 6 eitjes bevrucht kunnen worden. Alleen de allersterkste zullen dit overleven, Dit alles is zo gecompliceerd, dat het eigenlijk een wonder is, dat er een bevruchting plaats vindt. Na de samensmelting van ei en zaadje gaan deze op weg naar de baarmoeder, waarin het zich gaat nestelen. Ook hier zal bij de kleinste afwijking een spontane abortus optreden. Een gezonde levensstijl kan er voor zorgen dat het na verloop van tijd zal lukken en er een bevruchting plaats zal vinden. Vanaf dit moment heeft u een belangrijke invloed op de verdere ontwikkeling van het kind. Tijdens de zwangerschap wordt de basis gelegd voor het verdere teven. De negen maanden van de zwangerschap zijn de meest spectaculaire in de ontwikkeling van de mens. Van onzichtbaar tot volledig jong mens. Elke storing in deze periode is van invloed op het verdere leven. Een goede medische begeleiding en zwangerschapsgymnastiek kunnen u en het kind helpen in deze periode en tijdens de bevalling. Als u het kind in de armen neemt na de geboorte, is het volkomen hulpeloos. Het heeft de genen meegekregen van vader en moeder met misschien wat lastige probleempjes in de toekomst, maar die moet u kennen uit eigen ervaring. Vanaf dit moment bepaalt u hoe het kind zich gaat gedragen, nu en in de toekomst. Het kind kan en weet helemaal niets. Het programmeren van de hersenen gebeurt door het voorbeeld wat u geeft vanaf het eerste moment dat u hem aanraakt. Door het leerproces ontstaan er verbindingen in de hersenen en deze reageren als een computer. Hoe meer informatie erin aangebracht wordt, zoveel meer kan hij. Het eerste wat een kind doet na de geboorte is huilen, Het is een schrikreactie op de totaal nieuwe omgeving en een stimulering van de longen om zuurstof op te gaan nemen. Het kind wordt bij de moeder gelegd en het wordt stil, De moeder is blij dat de geboorte achter de rug is en is moe, dus volkomen ontspannen. Hierop reageert het kind, het voelt deze rust. In de komende tijd zal het kind steeds weer gaan huilen als het te lang alleen is. Dat is een volkomen normale reactie. U kunt het kind troosten door eerst zelf te zorgen rustig te worden en het kind in de linkerarm en tegen uw hart te houden. In de meeste gevallen wordt het kind na korte tijd rustig en houdt het op met huilen. Hiermee heeft u de leiding in handen genomen en dat moet u blijven doen, om u en het kind een gelukkige toekomst te bezorgen. Er ontstaat nu een eeuwigdurende strijd om de macht tussen u beide. Zorg dat u niet verliest, want dan heeft u de poppen aan het dansen. Langzaam maar zeker verliest u terrein en het kind zal de macht over u krijgen en kan tot een tiran worden. Het is niet goed dat een kind, die nog maar een minimum hersenen heeft, deze macht krijgt. Raak nooit in paniek, het kind voelt dit en zal daar gebruik (misbruik) van maken en dat begint al op zeer jonge leeftijd. Kinderen verwennen is niet goed. Een mens die alles krijgt of heeft, zal nooit tevreden zijn. Je kunt het vaak van het gezicht aflezen, de mondhoeken wijzen dan naar beneden. Ontstaan er toch conflicten geef het kind dan nooit de schuld, want dit is (onder anderen) het gevolg van uw handelen.

Op 5 á 6 jarige leeftijd weet een kind dat roken, drugs en alcohol slecht zijn voor de gezondheid. Doe dat dus nooit in de aanwezigheid van kinderen, want u slaat een flater. Het is niet uit te leggen dat u als volwassenen zo slordig met uw gezondheid omgaat. Kinderen voelen dit feilloos aan en uw invloed is sterk afgenomen.

Voeding

De eerste jaren wordt u begeleid door het consultatiebureau, de vroedvrouw en de arts. Deze controleren de conditie van het kind en geven advies. Houdt u daaraan, want dit is ongelooflijk belangrijk. Niet het kind, maar u bepaalt wat er gegeten wordt om te zorgen dat het alle voedingstoffen binnenkrijgt. Gebrek aan vitaminen veroorzaakt storingen, die nagenoeg niet meer te herstellen zijn. Veel ziekten zijn een direct gevolg van een gebrek aan vitaminen, maar ook gedragsstoornissen kunnen hieruit voortvloeien. Leer kinderen te eten wat de pot schaft, maar houd wel rekening met de leeftijd. Er zijn een aantal producten waar jonge kinderen moeite mee hebben, omdat hun smaak daar nog niet aan toe is. Spruitjes, witlof enzovoorts, maar ook sterk gekruid eten is niet geschikt, omdat daar stoffen in zitten, waar een jong lichaam niet tegen kan. Na verloop van tijd zal het kind er zelf om vragen en het lekker vinden. Als u het dwingt, zat het er een afkeer van krijgen. Elk kind heeft zijn eigen eetbehoeften en zat zelden te weinig eten. Te mager zijn komt in Nederland zelden voor. Te veel eten is een groot probleem. Als kinderen gaan lopen en groeien moeten ze vetreserves kwijt raken door de energie die ze dan gebruiken. Indien dat niet het geval is eten ze teveel. Elk pondje gaat door het mondje. Omdat het moeite kost worden ze steeds passiever met als gevolg dat ze veel zwaarder worden, Dikke kinderen zijn zelden gelukkig, zij worden op school gepest, omdat ze niet mee kunnen komen met spelen, sport enzovoorts. Er is een voedingswijzer in de handel waarop u alle aanwijzingen kunt vinden en als u zich daaraan houdt, krijgt het gezin dagelijks de juiste voedingsstoffen binnen.

Overgewicht is ook zeer slecht voor de gezondheid. Alle organen moeten veel harder werken en zijn aan een hogere slijtage onderhevig, waardoor ze vaker ziek zijn. Op latere leeftijd komen er soms problemen met gewrichten, wat erg pijnlijk is. Maak u echter niet te snel zorgen, men heeft pas overgewicht als men er tast van heeft, bijvoorbeeld een slecht conditie, benauwdheid enzovoorts. Bij het ouder worden, zal men altijd iets in gewicht toenemen, waardoor men beter beschermd is tegen een aantal, dan voorkomende, ziekten.

Bestraffen & belonen

Opvoeden doe je door een kind te prijzen of te bestraffen. Kijk om u heen in de natuur en u ziet dat de ouders het jong een lik geven als hij iets goeds doet of een klap geven als hij iets verkeerds doet. Bij de mens hoort dat ook zo, maar de ouders durven tegenwoordig niet meer te staan in onze cultuur. Straffen moet echter direct na de overtreding gebeuren, anders is het kind het vergeten en heeft het geen zin meer, Een tik over de vingers of op het achterwerk doet soms wonderen. Lach niet als het iets ondeugends doet, want dan weet het niet waar het aan toe is. Wees eerlijk en oprecht in uw beslissingen, alleen dan zal het kind het accepteren.

Een kind mag best iets zeggen, maar u beslist tot het volwassen is. Geef altijd een korte uitleg waarom u deze beslissing genomen heeft en blijf niet discuteren. Nooit schreeuwen tegen een kind, dat is een vorm van zwakte, maar zeg duidelijk wat het doen moet. Opvoeden is niet moeilijk, iedereen weet precies hoe het moet, bij de buren. De stelling is “Voedt u kinderen op, zoals u vindt dat de buren hun kinderen opvoeden moeten”, dan komt alles goed. Veel ouders klagen dat de kinderen niet meer luisteren. Dat is ook geen wonder, want in de meeste huizen staat dag en nacht de radio of televisie aan, waar niemand meer naar elkaar luistert. Kinderen zijn gewend aan lawaai en horen de ouders niet meer. Bij een conflict in het gezin gaat het kind naar zijn verwarmde kamer met stereo toren, t.v. en computer. Het is geen straf meer. Als het kind naar beneden komt, zegt niemand meer iets en zo leert het kind geen conflicten meer oplossen, wat vooral op scholen tot drama’s leidt. Zinloos geweld is een van de gevolgen van geen conflicten meer kunnen oplossen. Vergeet vooral niet regelmatig complimenten aan het kind te geven, dat is nog veel belangrijker dan straf. Volwassen worden is niet eenvoudig, zorg ervoor dat het regels heeft om op te bouwen. Herinnert u zich de eerste rijles nog? Wat was u blij met de instructeur naast u, een soortgelijke hulp heeft een kind ook nodig.

Geweld.

Een op de vijf kinderen krijgt in het gezin wel eens met geweld te maken, maar een op de zeven regelmatig. Kindermishandeling komt nog veel voor. In uw omgeving zijn er meerdere, die hier mee te maken hebben. Er is geen enkel excuus voor geweld en u bent als volwassenen altijd verantwoordelijk en moet optreden om er een einde aan te maken. Volgens de Nederlandse wet bent u dat verplicht.

Onderwijs.

De beslissing van het onderwijs voor een kind is een van de belangrijkste van zijn leven. Ga in uw omgeving naar meerdere basisscholen en let op naar welk voortgezet onderwijs de meeste kinderen vervolgens gaan. Dit is een indicatie van het niveau van de basisschool.

Het reguliere onderwijs is geschikt voor de meeste kinderen, er zijn echter meerdere vormen van onderwijs t.w. Jenaplan, Montesori, Dalton, Vrije school enz. zij hebben allen een eigen visie op de begeleiding van kinderen die niet voor ieder kind geschikt is. Laat uw kind testen voor welk onderwijs het kind geschikt is. In de loop van mijn vijftig jarige loopbaan als topsporttrainer in de gymnastiekwereld heb ik nog nooit een kind uit deze scholen naar een hoog sport niveau kunnen brengen, wat wel iets wil zeggen over de instelling van deze kinderen. Als uw kind problemen heeft op school, ga er dan eerst van uit dat het aan het kind ligt en niet aan de onderwijzer, want die moet iedere dag naar school en zal proberen het zo goed mogelijk te doen anders is het een ramp. Niet alle kinderen kunnen goed leren maar als u het kind een goede begeleiding hebt gegeven, zult u weinig problemen tegenkomen. Indien het toch niet zo goed gaat help het kind dan, maar neem geen represaille maatregelen, want dat helpt zelden.

Pesten is een groot probleem.

Pesten is van alle tijden en kan ernstige vormen aannemen, Ieder kind wordt wel eens gepest, maar als dat regelmatig gebeurt, bedenk dan eens het volgende. In de dierenwereld leeft men volgens de natuurwetten. Als een van de dieren die in de groep leeft zich niet aan de groepsregels houdt, dan wordt er door de overige leden opgetreden. Afwijkend gedrag wordt niet getolereerd, omdat dat ten koste gaat van het groepsbelang. Te zwakke of te dominante dieren worden uit de groep gestoten of gedood. Wij mensen reageren eigenlijk hetzelfde. Als iemand in uw omgeving zich afwijkend gedraagt, zegt u daar ook iets van. Indien de persoon zich niet aanpast, kunnen er conflicten ontstaan. Deze problemen probeert u op te lossen door met de ander te gaan praten of diegene te negeren. Als u er dan echt niet uitkomt, kunt u naar de rechter stappen. Kinderen staan dichter bij de natuur en treden harder op tegen diegene die zich niet aanpast aan de in de groep geldende regels. Op scholen is er in de meeste gevallen geen vlucht mogelijk omdat men verplicht is naar school te gaan. Zo ontstaan er al snel twee partijen. Als ouder of leraar heeft u nu een groot probleem. U moet een oplossing vinden tegen een van de sterkste natuurwetten die er zijn. Deze luidt “het recht van de sterkste om het leiderschap te veroveren”. Het slachtoffer is meestal de zwakste uit de groep, omdat deze vaak negatief reageert. De pester is vaak niet de leidende figuur, maar een die daar net onder zit. Deze heeft niet de capaciteit om alleen de macht over te nemen, Hij zal at snel anderen vinden, die hem helpen tegen het slachtoffer en dit zal zijn status verhogen. Er ontstaan dan grote spanningen in de groep die om oplossingen vragen. De ouders van het slachtoffer zijn geneigd om het kind van de school of vereniging af te halen, maar dit is de slechtste oplossing omdat ergens anders at snel dezelfde problemen zullen ontstaan. Het kind zal weerbaarder gemaakt moeten worden. Elk individu heeft ergens capaciteiten, zoek deze en help ze ontwikkelen waardoor het kind meer zelfvertrouwen krijgt. Een goede sportvereniging kan daarbij een grote hulp zijn.

De pester moet op een andere manier benaderd worden. Het valt vaak niet mee de gangmaker te vinden maar met enige inspanning is dat goed mogelijk. Om te beginnen moeten eerst de meelopers benaderd worden, deze zuilen snel over te halen zijn om de pester te laten vatten omdat hij of zij meestal geen prettig kind is. Vervolgens zal er een uitgebreid gesprek met de pester moeten komen om hem er op te wijzen dat deze situatie niet door kan gaan. Beide kinderen zijn, al dan niet bewust, verantwoordelijk voor de ontstane situatie want zij voldoen aan de eisen voor het ontstaan van het conflict. Daarnaast moeten de ouders zich bewust worden dat zij ook een belangrijke bijdrage hebben aan het ontstaan van de situatie en tevens een belangrijke rol kunnen spelen om de kinderen naar beide zijden weerbaar te maken.

Bewegen, spel en sport,

In deze moderne tijd is het absoluut noodzakelijk een of meerdere sporten te beoefenen. Kinderen zitten hele dagen op school en krijgen daar wel sport maar dat is niet voldoende.

Zeker op de basisschoolleeftijd hebben kinderen behoefte aan beweging en deze drang moet gestimuleerd worden voor een goede geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. Door veel te bewegen worden de lichamelijke functies gestimuleerd, wat bevorderlijk is voor de gezondheid. Elke ervaring die een kind opdoet wordt opgeslagen in de hersenen en helpt daardoor ook de algemene ontwikkeling van het kind. Stuur het kind vanaf zijn 4 jaar tot tenminste zijn 12 jaar naar een gymnastiekvereniging, Ga zelf eerst kijken of er goed tes wordt gegeven en de leerlingen echt wat leren, voor u het kind er naartoe brengt. Ats de lessen voldoen dan zal het kind met plezier gaan, is dit niet het geval, zoek dan een andere les. Verenigingsgymnastiek is de basis van alle sporten en helpen het kind, als geen andere sport, de hersenen te ontwikkelen door het leren van wat meer gecompliceerde bewegingen. Ga maar eens op een schoolplein kijken en u herkent meteen de kinderen die op een goede gymvereniging zitten door hun houding en uitstraling.

Wat kost een kind? 

Als echte Nederlanders willen we weten wat dat kost, een kind groot brengen. In de “90 jaren is er een berekening gemaakt. Bij een normale opvoeding kwam men tot 250 duizend gulden per kind alleen voor eten, kleren, vervoer en sport. Er is hierbij uitgegaan van de absolute basis behoeften. Bij een tweede en derde kind kan het bedrag iets naar beneden bijgesteld worden. Realiseert u zich echter wel, dat er hoge kosten mee gemoeid zijn.

Op welke leeftijd wil ik een kind?

Eigenlijk heeft de natuur ons een poets gebakken. Voor een vrouw is de leeftijd tussen 18 jaar en 25 jaar de beste leeftijd om kinderen te krijgen. Vroeger was dat ook noodzakelijk, omdat de gemiddelde leeftijd te laag was om kinderen groot te kunnen brengen. Zij werden ondersteund tijdens de opvoeding door ouders, broers en zussen omdat bijna iedereen uit een groot gezin kwam.

Tegenwoordig komen de meeste echtparen alleen te zitten met hun kind en moeten de opvoeding alleen doen. Dat is voor het moderne gezin een erg grote opgave. Veel gezinnen gaan pas op latere leeftijd over tot het nemen van kinderen met het voordeel dat de geestelijke volwassenheid, van de partners, ook hoger is en daardoor beter in staat zijn het kind op te voeden.De ontwikkelingen zoals die op dit moment plaats vinden zullen bijgesteld moeten worden. Er is op dit moment een enorm te kort aan onderwijzers, Ats een der hoofdoorzaken is het gedrag van ouders en kinderen ten opzichte van het onderwijs. Het doen en laten van het kind zat bijgesteld moeten worden, anders zult u in de toekomst zelf het onderwijs aan uw kinderen moeten geven, In de pubertijd zijn de kinderen vaak moeilijk. De toename van de vrouwelijke en mannelijke hormonen zijn daar onder anderen debet aan. Een veel belangrijkere invloed blijkt door de toename van hersenen te ontstaan. De toename van het hersenvolume gaat in golven. In de pubertijd komen er een enorme hoeveelheid hersencellen bij die nog niet geprogrammeerd zijn, dan heeft het kind hulp nodig. U kunt het kind helpen door duidelijke regels te stellen en geen genoegen te nemen met onaangepast gedrag. Een der belangrijkste punten bij de ontwikkeling van de mens is, het verleggen van positieve grenzen om vooruit te komen in de wereld. Zeg nooit, als je niet durft of niet wilt, dan hoeft het niet, maar help het kind de problemen te overwinnen. Al het voorgaande is op wetenschappelijke basis vast gesteld en het resultaat van uitgebreid onderzoeken. Het ziet er naar uit dat ouders in de toekomst verantwoordelijk gesteld zullen worden voor de gedragingen van het kind. Voor strafbare feiten, door de kinderen, zullen ouders dan mede opdraaien en eventueel represaille maatregelen krijgen. De algemene opinie gaat steeds meer deze kant op.

Eind conclusie

Kinderen zijn geweldig, mits u zich bewust bent van uw verantwoordelijkheid. Denk eerst na voor u een beslissing neemt, bij het opvoeden van het kind. De weg van de minste weerstand is altijd de verkeerde en zal alleen maar extra problemen in de toekomst geven. U, als opvoeder, bepaalt in belangrijke mate hoe een kind zich ontwikkelt, de buitenwereld heeft maar een beperkte invloed.

Aangeboren afwijkingen komen weinig voor, maar zijn niet uit te sluiten. Nagenoeg alle problemen zijn terug te voeren naar verkeerde beslissingen tijdens de opvoeding.

Tom Cleton